آخرین پست ها

خشکسالی

در مصرف آب صرفه جویی کنید تابستان گرمی در پیش داریم شورای اسلامی ودهیاری پندر.

ادامه مطلب

نمای زیبایی از روستای پندر به صورت هوایی

روستای پندر

به لطف خداوند منان امروز برف بسیار خوبی در روستای پندر بارید و موجب خوشحالی همه اهالی روستا شد. بعد از متوقف شدن بارش آقای سعید جلالی پندری کلیپ زیبای زیر را با پهباد فیلمبرداری کرد که برای شما به اشتراک می گذارم.

ادامه مطلب