بایگانی برچسب: آبیاری در روستای پندر

نحوه تقسیم بندی آب در روستای پندر

در قديم كه ساعت وجود نداشت مردم براي تقسيم كردن آب روشي را ابداع كرده بودند كه به وسيله آن مي توانستند سهم هر كس را مشخص كنند . ديگي را پر از آب مي كردند و يك كاسه مسي كه ته آن سوراخ بود روي آب مي انداختند تا …

ادامه مطلب