خانه / بایگانی برچسب: Article

بایگانی برچسب: Article

محورهای اساسی تفکر تاریخ نگاری محلی روستای پندر

محورهای اساسی تفکر تاریخ نگاری محلی روستای پندر تفکر تاریخ نگاری محلی جدید مبتنی بر باز شناسی وباز سازی دقیق وجزئی گذشته در مقیاس محلی است ،تاریخ محلی پدیده های هر محل از جمله مسائل اجتماعی ،اقتصادی ،سیاسی ،نظامی وفرهنگی را مورد کنکاش قرار داده به صحنه تاریخ می آورد …

ادامه مطلب